Bản tự công bố sản phẩm Miến sắn dây Phúc An

Công ty AVA HOUSE thông báo, Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm Miến Sắn dây Thượng hạng Phúc An, công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm,  theo tiêu chuẩn của Quyết định 46/2007 Bản tự công bố sản phẩm Miến sắn dây thượng hạng Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm

Bản tự công bố sản phẩm Miến sắn dây Phúc An Read More »

Bản tự công bố sản phẩm Miến Dong Premium Tân Hòa

AVA HOUSE thông báo, Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm Miến dong Premium Tân Hòa, công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm,  theo tiêu chuẩn của Quyết định 46/2007 Bản tự công bố sản phẩm Miến Dong Premium Tân Hòa Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm Miến Dong Premium Tân

Bản tự công bố sản phẩm Miến Dong Premium Tân Hòa Read More »

Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng nhân sự của AVA House sẽ mang đến cho bạn là cơ hội viêc làm không ngừng sáng tạo, thách thức để khẳng định bản thân và điều kiện để học

Tuyển Dụng Read More »

Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ Phúc An

Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ Phúc An

[AVA HOUSE] thông báo, Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ Premium Phúc An, công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm,  theo tiêu chuẩn của Quyết định 46/2007 Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ premium Phúc An Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm

Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ Phúc An Read More »

Scroll to Top