Bản tự công bố sản phẩm Miến sắn dây Phúc An

Công ty AVA HOUSE thông báo, Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm Miến Sắn dây Thượng hạng Phúc An, công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm,  theo tiêu chuẩn của Quyết định 46/2007

Bản tự công bố sản phẩm Miến sắn dây thượng hạng

Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm

Miến sắn dây thượng hạng Phúc An

Phiếu kết quả kiểm nghiệm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm tại Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia – Bộ Y Tế

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top