Bản tự công bố sản phẩm Miến Dong Premium Tân Hòa

AVA HOUSE thông báo, Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm Miến dong Premium Tân Hòa, công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm,  theo tiêu chuẩn của Quyết định 46/2007

Bản tự công bố sản phẩm Miến Dong Premium Tân Hòa

Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm

Miến Dong Premium Tân Hòa

Phiếu kết quả kiểm nghiệm Miến Dong
Phiếu kết quả kiểm nghiệm Miến Dong Tân Hòa tại Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia – Bộ Y Tế

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top