Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ Phúc An

[AVA HOUSE] thông báo, Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ Premium Phúc An, công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm,  theo tiêu chuẩn của Quyết định 46/2007

Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ premium Phúc An

Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ premium Phúc An
Bản tự công bố sản phẩm Bún gạo lứt đỏ premium Phúc An

Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm

Bún gạo lứt đỏ huyết rồng Premium Phúc An

Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm bún gạo lứt đỏ huyết rồng Phúc AN - trang 1
Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm bún gạo lứt đỏ huyết rồng Phúc AN – trang 1
Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm bún gạo lứt đỏ huyết rồng Phúc AN - trang 2
Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm bún gạo lứt đỏ huyết rồng Phúc AN – trang 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top